เมนู Toggle

Privacy-Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

อัปเดตล่าสุด: [31/5/2023]

ยินดีต้อนรับสู่ [www.priao.co.th]ของเรา เราเข้าใจความสำคัญของความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและเรามีการจัดการข้อมูลดังกล่าวอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้คุณเข้าใจถึงวิธีการเราเก็บรวบรวม ใช้งาน และปกป้องข้อมูลของคุณ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยละเอียดและรอบคอบ:

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้แก่เรา เช่น ชื่อ, ที่อยู่อีเมล, ที่อยู่จัดส่ง, และข้อมูลการชำระเงิน เราอาจเก็บข้อมูลอื่น ๆ เช่น บันทึกการใช้งานของคุณในเว็บไซต์เรา และข้อมูลเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่คุณใช้ในการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา เราอาจเก็บข้อมูลจากคุณโดยตรงหรืออาจเรียกข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นสาธารณะ หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูล

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:

  1. เพื่อการดำเนินการและจัดการการสั่งซื้อสินค้าของคุณในเว็บไซต์ของเรา.

  2. เพื่อติดต่อและสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับการสั่งซื้อ, การชำระเงิน, และการจัดส่ง.

  3. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาบริการของเรา, เช่นการปรับปรุงเว็บไซต์และการพัฒนาสินค้าใหม่.

  4. เพื่อส่งข้อมูลทางการตลาด, เช่นข้อเสนอพิเศษ, โปรโมชั่น, และข่าวสารที่อาจมีประโยชน์สำหรับคุณ (หากคุณให้ความยินยอม).

  5. เพื่อปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลของคุณและรักษาความลับของข้อมูลนั้น.

การเปิดเผยข้อมูล

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีดังต่อไปนี้:

  1. เราอาจเปิดเผยข้อมูลกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการดำเนินการการสั่งซื้อของคุณ เช่นผู้จัดส่งและบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้อง.

  2. เราอาจเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่เราถูกบังคับตามกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูล หรือเพื่อคุณสมบัติและปกป้องสิทธิของเรา.

  3. เราอาจเปิดเผยข้อมูลหากคุณให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในกรณีที่เราขอข้อมูลนั้น.

การรักษาข้อมูล

เราจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ หากเราไม่มีความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลอื่น ๆ เราจะลบข้อมูลนั้นออก